Tecnologies

Sistemes operatius Redhat Suse Debian Ubuntu CentOS
Solaris AIX
Bases de dades MySQL PostgreSQL MongoDB
Oracle
Servidors d'aplicacions JBOSS Apache Tomcat
Servidors web Apache Nginx
Virtualització XEN KVM LXC
LDOM LPAR VMWare Solaris Containers
Alta disponibilitat Pacemaker Corosync Heartbeat CMAN RGManager
Suncluster HACMP
Monitorització Nagios NUT Mod-Gearman
Recuperació de desastres DRLM ReaR
Gestió d'identitats OpenLDAP LSC
Emmagatzematge DRBD COMSTAR

Sistemes operatius

Redhat

Suse

Debian

Ubuntu

CentOS

Solaris

AIX

Bases de dades

MySQL

PostgreSQL

MongoDB

Oracle

Servidors d'aplicacions

JBOSS

Apache Tomcat

Servidors web

Apache

Nginx

Virtualització

XEN

KVM

LXC

LDOM

LPAR

VMWare

Solaris Containers

Alta disponibilitat

Pacemaker

Corosync

Heartbeat

CMAN

RGManager

SunCluster

HACMP

Monitorització

Nagios

NUT

Mod-Gearman

Recuperació de desastres

DRLM

ReaR

Gestió d'identitats

OpenLDAP

LSC

Emmagatzematge

DRBD

COMSTAR

Totes les marques comercials, noms de productes, logotips i altres marques esmentades són propietat dels seus respectius propietaris. Tots els noms d'empreses, productes i serveis utilitzats en aquest lloc web són només per a propòsits d'identificació.
L'ús d'aquestes marques comercials, noms, logotips i altres marques no implica la seva aprovació.