Consultoria Open Source

Brain Updaters, amb molts anys d’experiència en entorns GNU/Linux i amb un ampli i profund coneixement de solucions Open Source, ajuda a altres empreses a adoptar solucions Open Source en els seus entorns empresarials.

Proveïm serveis, solucions i suport per a una llista de tecnologies en què tenim experiència i coneixement. El podem ajudar a introduir el programari lliure a la seva empresa, des de la resolució de problemes fins a la millor integració en el seu entorn empresarial.

Alguns dels serveis que oferim d’acord amb les nostres tecnologies són:

 • Administració i gestió de sistemes GNU/Linux i UNIX.
 • Instal·lació i configuració d’alta disponibilitat.
 • Pla de recuperació davant de desastres (Disaster Recovery) i pla de continuïtat de negoci (instal·lació i configuració)
 • Anàlisi i resolució de problemes de sistema operatiu i programari
 • Gestió tècnica de projecte
 • Disseny i arquitectura de projecte
 • Integració i suport de les nostres conegudes tecnologies
 • Documentació i formació adaptats a les necessitats del client (coneixement pràctic i formació en el mateix moment de realitzar un projecte conjunt)
 • Procediment de llicència de codi obert i/o subscripció de consultoria.
* Els nostres serveis poden ser realitzats de manera remota, in situ o mitjançant qualsevol altre mitjà acordat.
* Aquests són alguns dels serveis que oferim. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a més informació sobre serveis i/o preus.
Som els fundadors i mantenidors del projecte de programari lliure DRLM i en proveïm suport i serveis de nivell empresarial.

També, som associats d’algunes empreses del món del codi obert com RedHat, SUSE o LINBIT.

Amb el nostre ampli ventall de serveis de consultoria, ajudem a empreses com la seva a reduir despeses, a millorar operacions i a incrementar la productivitat des de la meticulosa execució de les següents etapes:

Anàlisi

 • Reducció de costos operacionals.
 • Rendiment millorat.
 • Racionalització de recursos.
 • Complexitat reduïda.
 • Automatització d’operacions.

Disseny

 • Consell en les tecnologies més apropiades.
 • Adopció de les eines necessàries.
 • Fer ús de les millors pràctiques.
 • Introducció de processos eficients.

Entrega

 • Implementació de noves infraestructures i tecnologies.
 • Integració amb entorns ja existents.

desenvolupament