Casos d’èxit

Grifols implementa RedHat Satellite 6 per gestionar el cicle de vida dels seus sistemes GNU/Linux

El Departament IT de Grifols, amb qui hem treballat i ajudat els últims anys per implementar tecnologies Open Source, necessitava una solució per a assegurar que tots els sistemes Linux, de cadascun dels seus serveis, mantinguessin les mateixes versions de paquets, kernel, llibreries,... entre tots els seus entorns: des de desenvolupament fins a producció.

Grifols implementa DRLM com a eina per gestionar el DR dels seus sistemes GNU/Linux

Grifols és una empresa del sector sanitari a nivell global i com a tal té uns requeriments molt alts en quant a disponibilitat i rendiment dels seus sistemes IT. El Departament IT de Grifols es va posar en contacte amb nosaltres per tal de trobar una solució per a assegurar la recuperació, en cas de desastre, dels seus Sistemes Operatius GNU/Linux.

Migració dels sistemes InterSystems Caché i SAP de Solaris – SunCluster a Redhat – Cluster Suite

Laboratorios Dr Echevarne és un dels principals i més avançats laboratoris d’anàlisis de l’estat Espanyol. El departament de IT de Laboratorios Dr Echevarne tenia la intenció de millorar el rendiment i la disponibilitat, alhora de reduir els costos dels seus sistemes SAP i Intersystems Cache. Aquests sistemes estaven funcionant sobre sistemes UNIX propietaris (Solaris 10 SPARC amb Solaris Cluster).

Monitorització dels SAIs utilitzant Network UPS Tools (NUT)

Easy Innova és un centre especialitzat en R&Di, innovació tecnològica, intel·ligència artificial i programes Europeus. El seu departament de sistemes tenia la necessitat de millorar la gestió del seu Centre de Dades. Disposaven de SAIs, però volien anar més enllà automatitzant l’aturada dels sistemes si les bateries es descarregaven abans de recuperar l’alimentació en cas de fallada elèctrica.