DIFERÈNCIES ENTRE CÒPIA DE SEGURETAT DE LES DADES I CÒPIA DE SEGURETAT DEL SISTEMA.

Amb la tendència creixent de les tecnologies de la informació i per tant la quantitat de les dades digitals, tota empresa veu de forma molt clara la importància de tindre un recolzament o sistema de còpies de seguretat de les dades, així en cas d’una pèrdua accidental d’informació es pot tornar a disposar d’ella en pocs minuts. Però i dels sistemes? Se n’està igual de conscienciat? De què ens servirà tindre una còpia de seguretat de la base de dades sense tindre el sistema que la fa accessible?

La importància d’un pla de recuperació de desastres

De les empreses que han sofert una important pèrdua de dades un 43% mai torna a obrir, mentre que un 29% tanca al cap de dos anys. [1] Cal fer incís també en què els sistemes informàtics cada vegada són més crítics, en depenen més els processos i treballadors de les empreses i una aturada d’unes hores o dies es converteixen directament en pèrdues econòmiques molt importants.

A més a més l’augment de les persones implicades en l’ús de les tecnologies de la informació a les empreses fa que, a més que el sistema encara sigui més imprescindible dia a dia, també augmenti la possibilitat que es produeixi una fallada accidental d’origen humà.

Estudis amb un enfocament més holístic conclouen que per cada 1€ d’inversió en un pla anterior al desastre pot suposar un estalvi de 4€ en la resposta i recuperació en el cas de que aquest es produeixi. [2]

Per tant és imprescindible tindre un pla de recuperació de desastres focalitzat a les tecnologies de la informació per garantir la continuïtat del negoci on s’hi contempli a més de les possibles fallades de corrent i la còpia de seguretat de les dades, una còpia de seguretat dels nostres sistemes per tal de tornar a la normalitat amb el menor temps possible.

Dades vs Sistema

Com ja hem comentat a la introducció, no en fem prou en tan sols tindre una còpia de seguretat de les dades per tal de restablir el sistema, també ens cal saber sobre quin sistema estava funcionant, quina configuració tenia dins la xarxa, quins usuaris i permisos hi havia, quines eines servidores estaven instal·lades i com estaven configurades.

Per tant si mai s’origina un desastre en un servidor de les nostres instal·lacions i tan sols disposem de còpies de seguretat de les dades, el procés de restauració seguiria uns passos semblants als següents:

-Preparar hardware nou (Físic o virtual).
-Instal·lar sistema operatiu.
-Configuració de la xarxa.
-Configuració d’usuaris i permisos.
-Instal·lació del software servidor.
-Configuració del software servidor.
-Restauració de les dades.
-Posta de l’equip en producció.

Tot el procés per restablir el servei fins al punt de restaurar les dades ens pot costar hores i inclús dies si no disposem d’una còpia de seguretat del sistema i es podria agreujar més encara si no disposem de documentació sobre la configuració del sistema, convertint tot aquest temps en pèrdues econòmiques per l’empresa.

Per sort, avui en dia la majoria de servidors corren sobre màquines virtuals i això agilitza el fet de no haver d’adquirir un nou hardware compatible, cosa que podria demorar encara més la posada en marxa del sistema a recuperar. També disposem d’una gran varietat d’eines amb diferents metodologies que fan una còpia exacta del sistema i la seva configuració per tal de poder-la recuperar en cas que fos necessari.

Conclusió

Invertiu el temps i recursos necessaris per a crear un pla de recuperació de desastres on s’hi contempli la còpia de seguretat i restauració del sistema, no us limiteu només fent una còpia de seguretat de les dades, així reduireu al màxim el temps de recuperació del servei. Penseu que és una eina vital per a la supervivència de les organitzacions.

[1] http://www.continuitycentral.com/feature0660.html
[2] http://nws.weather.gov/nthmp/Minutes/oct-nov07/post-disaster_recovery_planning_forum_uo-csc-2.pdf