La importància d’un pla de recuperació de desastres

De les empreses que han patit una important pèrdua de dades, un 43% mai torna a obrir, mentre que un 29% tanca al cap de dos anys [1]. Els sistemes informàtics són cada vegada més crítics i una aturada dels serveis de diverses hores o dies es converteixen directament en pèrdues econòmiques molt importants.
Estudis amb un enfocament més holístic conclouen que per cada 1 € d'inversió en un pla anterior al desastre pot suposar un estalvi de 4 € en la resposta i recuperació en el cas que aquest es produeixi. [2]

La majoria de les petites empreses no tenen un pla de recuperació de desastres i s'estima que el 25% d'aquestes no torna a obrir després d'un desastre major.

Compartim amb vosaltres un interessant article on podreu aprofundir més sobre el tema:How to Disaster-Proof Your Business IT
[1] http://www.continuitycentral.com/feature0660.html [2] http://nws.weather.gov/nthmp/Minutes/oct-nov07/post-disaster_recovery_planning_forum_uo-csc-2.pdf