DRLM PREMIAT PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA

El projecte DRLM és premiat a la 20ª Edició del Premi Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

A l’edició d’enguany el projecte DRLM ha estat premiat com a millor projecte d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i projecte amb major grau d’aplicabilitat pràctica.

Premis-DRLM_UdG

© Brain Updaters

Els Premis Patronat són uns premis atorgats al millor projecte en cadascuna de les titulacions impartides a l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona (UdG).  Paral·lelament en les darreres edicions, s’ofereix també un premi únic al projecte amb major grau d’aplicabilitat pràctica entre els presentats.

© Brain Updaters

© Brain Updaters

Són uns premis amb una notable tradició a l’EPS dels que enguany celebra ja la 20ª edició, una edició en la qual es donaran un total de tretze premis.

El Jurat està constituït pels membres del Consell Executiu del Patronat i compta sempre amb l’assessorament de tècnics especialitzats de reconeguda vàlua.

A l’edició celebrada aquest any, el dia 30 de Juny a la Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior dins un acte formal que és molt tradicional a l’EPS i que és un dels més destacats del curs acadèmic, el projecte DRLM ha estat premiat com a millor projecte d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i projecte amb major grau d’aplicabilitat pràctica.

L’acte va començar amb una conferència a càrrec de l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generelitat de Catalunya, procedit de parlaments a càrreg del director de l’EPS Dr. Quim Salvi, de la presidenta del Consell Social de la UdG Dra. Rosa Núria Aleixandre i del rector de la UdG Dr. Sergi Bonet.

 

© Brain Updaters

© Brain Updaters

© Brain Updaters

© Brain Updaters

© Brain Updaters

© Brain Updaters