Grifols implementa RedHat Satellite 6 per gestionar el cicle de vida dels seus sistemes GNU/Linux.

El Departament IT de Grifols, amb qui hem treballat i ajudat els últims anys per implementar tecnologies Open Source, necessitava una solució per a assegurar que tots els sistemes Linux, de cadascun dels seus serveis, mantinguessin les mateixes versions de paquets, kernel, llibreries,… entre tots els seus entorns: des de desenvolupament fins a producció.

La problemàtica principal resideix en el fet que aplicar pedaços de sistema dins un mateix servei i entre entorns es dilata en el temps, és a dir, des que es comença un cicle d’aplicació de pedaços a l’entorn de desenvolupament fins que arriba a l’entorn productiu, poden passar setmanes o fins i tot mesos, la qual cosa fa impossible mantenir el mateix nivell de versions si s’utilitzen els repositoris d’internet de la distribució, en el seu cas, la RedHat Network.

Des de BU vam fer un estudi de les necessitats de Grifols i es va presentar la proposta d’implementar RedHat Satellite 6 per tal de poder gestionar el cicle de vida de les seves versions per a tots els serveis i entorns de manera centralitzada i controlada. Una implementació en diferents localitzacions amb Satellite Capsules per tal de garantir la disponibilitat del servei i un rendiment òptim per a tots els seus centres de dades a nivell global.

Es va apostar per la versió 6 de Satellite tot i que acabava de sortir en el aquell moment (versió 6.0.0) assumint la problemàtica i els errors que comporta treballar amb versions totalment noves. Durant la implementació del projecte, es va anar actualitzat, solucionant incidències i estabilitzant la plataforma fins a tenir-la completament implementada i desplegada en tots els sistemes de manera estable tal com ens havíem compromès.

Actualment es gestiona el cicle de vida dels sistemes operatius GNU/Linux de Grifols amb Satellite 6 a tots els seus Centres de dades, reduint el temps d’aplicació de pedaços, incrementant la seguretat i minimitzant les finestres de manteniment, amb un control molt més acurat de tot el seu parc de sistemes GNU/Linux.